Menu
Vì sao chọn chúng tôi
Công ty TST là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ xây lắp, bảo dưỡng và hỗ trợ vận hành cho các thiết bị viễn thông cùng các thiết bị phụ trợ trên mọi miền của đất nước, các vùng sâu, vùng xa.
  • Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa...
  • Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hoá lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công Ty.
  • 1. Hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao về các chỉ tiêu: Doanh thu 152 tỷ, lợi nhuận 3,1 tỷ 2. Bảo dưỡng, Sửa chữa, Ứng cứu, Tối ưu, Lắp đặt: không có khách hàng...
Quan hệ cổ đông
Báo Cáo Tài Chính Xem tất cả

BCTC hợp nhất năm 2022 (TST)

05/04/2023
BCTC  hợp nhất gồm: 1- CV kèm theo BCTC hợp nhất năm 2022 ngày 29/03/2022 2- BCTC hợp nhất năm 2022 3- Giải trình NN KQKD hợp nhất năm 2022 của cty TST bị lỗ -6.765.942.597đ, tăng lỗ -6.520.467.307đ so với cùng kỳ năm...